Sprawa karna to procedura sądowa dotycząca oskarżenia osoby o popełnienie przestępstwa i jej ewentualnego ukarania. […]