Spółka cywilna wady i zalety

Spółka cywilna to jeden z rodzajów spółek, który cechuje się brakiem osobowości prawnej, co oznacza, że spółka jest uważana za przedłużenie osoby każdego z wspólników. Warto wiedzieć, że:

Zalety:

 • Prosta forma: spółka cywilna jest prosta w utworzeniu i prowadzeniu, ponieważ nie ma potrzeby spełniać formalności związanych z rejestracją spółki.
 • Niskie koszty: brak potrzeby rejestracji spółki oznacza brak kosztów związanych z tą procedurą.
 • Elastyczność: umowa spółki cywilnej może zawierać dowolne postanowienia, które zostaną uzgodnione przez wspólników.
 • Brak odpowiedzialności za długi: każdy z wspólników jest odpowiedzialny tylko za wkład własny, co oznacza, że nie ponoszą odpowiedzialności za długi spółki.

Wady:

 • Brak osobowości prawnej: spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, co oznacza, że nie może być podmiotem prawa, nie posiada majątku czy nie może być stroną w postępowaniu sądowym.
 • Brak możliwości pozyskiwania kapitału: ze względu na brak osobowości prawnej, spółka cywilna nie może emisji akcji czy pożyczać pieniędzy od inwestorów.
 • Odpowiedzialność solidarna: wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania spółki, co oznacza, że każdy z nich może zostać zobowiązany do zapłacenia całości długu.
 • Brak nadzoru: brak osobowości prawnej oznacza brak nadzoru nad działalnością spółki.

Jak założyć spółkę cywilną?

Aby założyć spółkę cywilną, należy spełnić następujące kroki:

 1. Znaleźć wspólników: spółka cywilna może mieć od dwóch do dwudziestu wspólników.
 2. Uzgodnić warunki współpracy: należy ustalić zasady współpracy, np. podział zysków i odpowiedzialności za zobowiązania, sposób zarządzania spółką, itp.
 3. Sporządzić umowę: należy sporządzić umowę spółki cywilnej, w której powinny znaleźć się takie elementy jak: przedmiot działalności, kapitał zakładowy, podział zysków, odpowiedzialność za zobowiązania, sposób zarządzania.
 4. Zarejestrować spółkę: nie ma obowiązku rejestracji spółki cywilnej, jednakże można zarejestrować ją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 5. Zacząć działalność: po zakończeniu powyższych kroków, spółka cywilna jest gotowa do rozpoczęcia działalności.

Ważne jest, aby pamiętać, że umowa spółki cywilnej powinna być zawarta na piśmie, aby była ważna.

Jak rozliczać taką spółkę?

Spółka cywilna rozlicza się podobnie jak osoba fizyczna. Wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie, co oznacza, że każdy z nich jest odpowiedzialny za całość zobowiązań spółki. Wspólnicy rozliczają się z dochodów uzyskanych z działalności spółki na podstawie swoich osobistych deklaracji podatkowych (np. PIT-36 lub PIT-28), w których wykazują udział w zyskach spółki.

Spółka cywilna nie jest podmiotem podatkowym, a podatki od dochodów z działalności gospodarczej uiszczają jej wspólnicy. Powinni oni rozliczać się z dochodów uzyskanych z działalności spółki na podstawie swoich osobistych deklaracji podatkowych (np. PIT-36 lub PIT-28), w których wykazują udział w zyskach spółki.

Ważne jest, aby pamiętać, że spółka cywilna musi prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów oraz rachunkowość, co pozwoli na udokumentowanie przychodów i rozchodów.

Żywność bezpośrednio od rolnika