Jak założyć spółkę?

Aby założyć spółkę, należy przejść przez kilka kroków:

 1. Określenie rodzaju spółki: należy wybrać rodzaj spółki, który najlepiej odpowiada potrzebom i celom przedsiębiorstwa.
 2. Zgromadzenie wkładów: należy zebrać wkłady od wszystkich wspólników, którzy będą uczestniczyć w zakładaniu spółki.
 3. sporządzenie umowy spółki: należy przygotować umowę spółki, która będzie określać zasady działania spółki, podział odpowiedzialności między wspólnikami oraz inne ważne kwestie dotyczące spółki.
 4. rejestracja spółki: należy zarejestrować spółkę w odpowiednim urzędzie, takim jak KRS(Krajowy Rejestr Sądowy) i złożyć odpowiednie dokumenty.
 5. ustanowienie organów spółki: należy ustanowić organy zarządzające spółką, takie jak zarząd lub rada nadzorcza.
 6. rozpoczęcie działalności: po zakończeniu wszystkich formalności, spółka może rozpocząć działalność.

Należy pamiętać, że proces zakładania spółki jest skomplikowany i może różnić się w zależności od rodzaju spółki oraz kraju, w którym jest zakładana. Dlatego ważne jest skorzystanie z pomocy specjalisty w zakresie prawa gospodarczego, aby uniknąć błędów i nieporozumień.

Jakie są rodzaje spółek?

Istnieją różne rodzaje spółek, ale najczęściej spotykane to:

 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka cywilna

Czym się różnią te spółki od między sobą?

Różnice między różnymi rodzajami spółek mogą dotyczyć m.in.:

 • Sposobu reprezentacji: w niektórych rodzajach spółek, jak np. w spółce jawnej czy partnerskiej, wszyscy wspólnicy są odpowiedzialni za działalność spółki, podczas gdy w innych rodzajach, jak np. w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialność jest ograniczona do wkładów na rachunku spółki.
 • Wkładów: niektóre rodzaje spółek, jak np. spółka akcyjna, wymagają od wspólników wniesienia określonego wkładu pieniężnego, podczas gdy w innych, jak np. spółka cywilna, nie ma takiego wymogu.
 • Organów: różne rodzaje spółek mogą mieć różne organy zarządzające, takie jak zarząd, rada nadzorcza czy walne zgromadzenie akcjonariuszy.
 • Podziału odpowiedzialności: w niektórych rodzajach spółek, jak np. w spółce komandytowej, odpowiedzialność za działalność spółki jest podzielona między wspólników, podczas gdy w innych, jak np. spółka akcyjna, odpowiedzialność jest ograniczona do wkładów na rachunku spółki.
 • Zasad działalności: zależnie od rodzaju spółki, mogą obowiązywać różne zasady dotyczące działalności spółki, takie jak np. sposób podejmowania decyzji, podział zysku czy procedury zmiany umowy spółki.
Żywność bezpośrednio od rolnika Kurnik mobilny