KONRAD MŁYNKIEWICZ

Radca prawny

Doświadczenie:
Specjalista z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych w tym o charakterze deweloperskim oraz liniowym. Prowadził liczne sprawy z obszaru prawa administracyjnego oraz obsługę prawną jednostek samorządu terytorialnego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując przez wiele lat w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, gdzie brał udział w wydaniu ponad 780 orzeczeń, między innymi z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz tzw. rent planistycznych, szeroko rozumianego Prawa Ochrony Środowiska w tym spraw dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, wywłaszczenia oraz z komunalizacji mienia jak również dotyczących koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych.

Współpracował z wydawnictwem Lexis Nexis w zakresie merytorycznej redakcji tekstów prawniczych dotyczących między innymi postępowania administracyjnego, w tym komentarzy do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie postępowań przed sądami administracyjnymi wykorzystuje reprezentując Klientów Kancelarii w toczących się postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Jako specjalista z zakresu udostępniania informacji publicznych świadczy usługi na rzecz spółek Skarbu Państwa oraz spółek jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozpoznawania wniosków o udostępnienie informacji publicznych oraz reprezentując te podmioty w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Posiadaną wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego z powodzeniem wykorzystuje między innymi w sprawach obrony interesów naruszonych działaniem organów administracji publicznej jak również w toku postępowań dotyczących inwestycji budowlanych w tym wymagających uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zapewnia profesjonalną obsługę prawną organów administracji publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego zarówno w poszczególnych sprawach wynikających z działalności tych jednostek jak również poprzez stałą obsługę prawną.

We współpracy ze Specjalistami pozostałych Działów Prawnych Kancelarii realizuje kompleksową obsługę prawną Firm i Instytucji zapewniając najwyższy poziom świadczonych usług.

Wykształcenie:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

AGNIESZKA JĘDRZEJEWSKA

Aplikant adwokacki

Doświadczenie:
Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, gdzie zajmowała się sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji inwestycji celu publicznego, prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, legalizacji pobytu cudzoziemców, gospodarki nieruchomościami oraz reformy rolnej. Działała na rzecz popularyzacji mediacji w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Doświadczenie zdobyła także w administracji publicznej, gdzie zajmowała się wdrażaniem przepisów międzynarodowych i unijnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Z ramienia ministerstwa prezentowała stanowisko Polski na forum organizacji międzynarodowych, w stosunkach bilateralnych oraz przed Komisją Europejską. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się energetyką wiatrową. Prowadziła uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne projektów rządowych aktów normatywnych. Brała udział w posiedzeniach komisji prawniczej Rządowego Centrum Legislacji.

Wykształcenie:
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Jest autorką publikacji naukowych z zakresu prawa rosyjskiego. Prezentowała referaty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Była wolontariuszem w Klinice Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pracowała z klientami rosyjskojęzycznymi w postępowaniach dotyczących nadania statusu uchodźcy. Zdała egzamin resortowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z języka rosyjskiego.