W kwietniu 2014 r. Ministerstwo Finansów przygotowało dokument zawierający listę działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawienia efektywności administracji podatkowej. Dokument zawiera opis działań na lata 2014-17.

Jednym z przewidzianych działań jest wprowadzenie nowej regulacji ułatwiającej ustalenie przychodu pracownika korzystającego z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Zgodnie z założeniem wartość tego przychodu będzie uzależniona wyłącznie od pojemności silnika użytkowanego samochodu. Zmiana ta ma na celu wyeliminowanie sporów z organami podatkowymi w zakresie poprawności ustalania przez płatników dodatkowego przychodu pracownika do opodatkowania. Ministerstwo Finansów zakłada, że zmiana w tym zakresie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

W ramach planowanych działań Ministerstwo Finansów planuje także wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (tzw. General Anti-Avoidance Rule). Jak wskazuje Ministerstwo celem tego przedsięwzięcia ma być przeciwdziałanie tworzeniom sztucznych konstrukcji prawnych, które zwykle wykorzystywane są przez podmioty prowadzące transgraniczną działalność i pozwalają na unikanie opodatkowania. Praktycznie rzecz ujmując klauzula ta ma stanowić narzędzie przeciwko optymalizacjom podatkowym. Projekt założeń do ustawy wprowadzającej klauzulę został już przyjęty przez Radę Ministrów. Zakłada się, że omawiana regulacja wejdzie w życie w połowie 2015 r. i będzie obowiązywać po upływie 6-miesięcznego okresu vacatio legis.