W artykule z dnia 16 września br. informowaliśmy Państwa o podpisaniu przez Prezydenta w tym dniu ustawy zmieniającej szereg ustaw podatkowych, w tym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Doszło jednakże do opóźnienia publikacji ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw, w wyniku którego ustawa ta została opublikowana z datą 3 października br. Ma to istotne znaczenie z tych względów, że może przełożyć się na istotne opóźnienie wejścia w życie i stosowania niektórych przepisów.

Choć sama ustawa zmieniająca ustawy podatkowe co do zasady wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, to ustawodawca zastrzegł w jej treści, że niektóre przepisy wejdą w życie w innych terminach. W przypadku tych przepisów ustawy zmieniającej oznacza to – na obecnym etapie – brak wejścia w życie przed 1 stycznia 2015 roku. Powyższe dotyczy (zgodnie z art. 17 pkt 1 i 2 ustawy zmieniającej) przepisów o zagranicznej spółce kontrolowanej (CFC), które miały wejść w życie pierwszego dnia czwartego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, jak również zmienionych przepisów o certyfikatach rezydencji, które miały wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. W odniesieniu do przepisów o zagranicznej spółki kontrolowanej sama ustawa zmieniająca zastrzega (art. 9), że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych stosują je dopiero począwszy od roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej, który rozpoczął się po wejściu w życie przepisów wprowadzających regulację CFC. Jeśli więc przepisy o CFC wejdą w życie 1 lutego 2015 r., a rok podatkowy zagranicznej spółki kontrolowanej rozpoczął się wcześniej – przykładowo, 1 stycznia, to obowiązek ich stosowania pojawi się dopiero z początkiem kolejnego roku podatkowego, czyli od 1 stycznia 2016 roku.

Jak wynika ze strony internetowej Sejmu RP w dniu 6 października 2014 r. do laski marszałkowskiej został złożony projekt poselski posłów PO wprowadzający zmiany do ustawy zmieniającej ustawy o podatkach dochodowych. Ustawa, której projekt został wniesiony, zanim stanie się prawem, powinna zostać uchwalona przez Sejm, przejść etap senacki, a także zostać podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw.