Warto wiedzieć

Home/Warto wiedzieć

Milion złotych kary za niedopełnienie obowiązków wynikających z RODO

Kwiecień 3rd, 2019|prawo administracyjne, Warto wiedzieć|

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyzją z dnia 15 marca 2019 r. nałożył na spółkę, która naruszyła przepisy RODO, administracyjną karę pieniężną w wysokości prawie miliona złotych. Prezes UODO pozyskał informację o niedopełnieniu przez spółkę obowiązków w trakcie kontroli przeprowadzanej w spółce z urzędu oraz zapowiada dalsze kontrole. Spółka na dużą skalę przetwarzała dane [...]

Co nowego w decyzjach administracyjnych?

Kwiecień 11th, 2017|inne, slider, Warto wiedzieć|

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego czeka teraz na podpis Prezydenta RP, ma wejść w życie 1 czerwca 2017 r. Jakie zmiany będą dotyczyły formy i treści decyzji administracyjnych? Zmiana, którą widać na pierwszy rzut oka, to zmiana redakcji katalogu elementów decyzji z art. 107 § 1 k.p.a. Zwarty tekst zastąpiono wyliczeniem składającym się z dziewięciu punktów. [...]

Sądy nie wiedzą jakie odsetki ustawowe zasądzać

Grudzień 1st, 2014|spory sądowe, Warto wiedzieć|

Od dnia 9 października 2014 roku w Polsce obowiązuje nowa stopa lombardowa, która to określa cenę, po jakiej bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Jej wysokość, która określana jest przez Radę Polityki Pieniężnej, jest najniższa od czasu zmiany ustroju w 1989 roku i wynosi 3,0% w skali roku. Zmiana wysokości stopy [...]

Źle wypełnione recepty nie mogą być podstawą do żądania przez NFZ zwrotu kosztów leków refundowanych, jeżeli były one faktycznie potrzebne pacjentowi

Grudzień 1st, 2014|spory sądowe, Warto wiedzieć|

Dnia 14 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I CSK 633/13 uchylił wyrok Sądu Okręgowego, w którym zasądzono od lekarza kwotę około 60 tys. zł na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, tytułem zwrotu kosztów refundacji leków, wykupionych na podstawie błędnie wypełnionych recept. W niniejszej sprawie powództwo przez NFZ zostało wytoczone przeciwko 90-letniemu [...]

Kiedy ZUS może ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków

Październik 31st, 2014|postępowanie egzekucyjne, Warto wiedzieć|

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – skład 7 sędziów - z dnia 10 października 2014 roku wydanej w sprawie o sygn. III CZP 28/14 decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika oraz jego małżonka, lecz wyłącznie gdy została [...]

Natychmiastowa wykonalność wyroków wydanych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej

Październik 31st, 2014|postępowanie egzekucyjne, spory sądowe, Warto wiedzieć|

W dniu 14 października 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który został przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Jak donosi oficjalny komunikat, założeniem nowej ustawy jest, aby orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a [...]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – KOLEJNE ZMIANY

Sierpień 28th, 2014|Warto wiedzieć, zamówienia publiczne|

Ustawodawca w ostatnim czasie nie ułatwia życia zamawiający i wykonawcą. Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, tekst jednolity z dnia 28 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późń. zm., dalej jako „PZP”) kolejny raz doczeka się nowelizacji. W dniu 25 lipca 2014 r. została uchwalona przez Sejm [...]

Szkolenie