proces inwestycyjny

Home/proces inwestycyjny

Od lipca budowa garażu, a nawet domu jednorodzinnego nie będzie wymagała pozwolenia na budowę

Maj 10th, 2015|proces inwestycyjny|

W dniu 27 czerwca 2015 r. wejdą w życie zmienione przepisy Prawa budowlanego. Zasadniczą zmianą będzie brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę dla wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Aby legalnie rozpocząć budowę takiego obiektu, należało będzie dokonać zgłoszenia zamiaru budowy. [...]

Nie zawsze zalegalizujesz samowolę budowlaną

Grudzień 28th, 2014|proces inwestycyjny|

W toku prowadzonych spraw niejednokrotnie spotykamy się z pytaniem o możliwość zalegalizowania obiektów budowlanych zrealizowanych bez uzyskania pozwolenia na budowę. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące procedury legalizacyjnej zwrócić należy uwagę przede wszystkim na cel prowadzenia tego postępowania, którym jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Negatywny wynik tego postępowania skutkuje koniecznością rozbiórki budynku. Organ prowadzący [...]

Czy służebność przesyłu zagraża budżetom gmin?

Październik 18th, 2014|proces inwestycyjny|

W ostatnim czasie do sądów zaczyna wpływać coraz więcej pozwów kierowanych przeciwko gminom przez właścicieli gruntów, pod którymi prowadzone są instalacje mediów komunalnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o instalacje wodociągowe oraz kanalizacyjne, wybudowane pod powierzchnią nieruchomości prywatnych, bez uprzedniego ustanowienia tzw. służebności przesyłu. Większość z tego typu instalacji, powstawała tylko w oparciu o pozwolenie na [...]

Szkolenie