ochrona środowiska

Home/ochrona środowiska

RDOŚ nie może przekroczyć 21 dniowego terminu na zajęcie stanowiska

Październik 18th, 2014|ochrona środowiska|

Jak wynika z aktualnego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego rozpatrzenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniosku o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy nie może przekroczyć 21 dniowego terminu wyznaczonego treścią przepisu art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nawet wówczas, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Taki wniosek wypływa z treści uzasadnienia wyroku [...]

Przepisy dotyczące kary za wycięcie drzew lub krzewów uznane za niezgodne z konstytucją

Lipiec 8th, 2014|ochrona środowiska|

Wyrokiem z dnia 1 lipca 2014 r., sygn.. sprawy SK 6/12. Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu skarg konstytucyjnych dotyczących wysokości kary za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia uznał, że przepisy art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z [...]

Szkolenie