prawo upadłościowe

Home/inne/prawo upadłościowe

Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości?

Listopad 15th, 2014|prawo upadłościowe|

Zgodnie z postanowieniami art. 1091 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (dalej jako „KC”) prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z [...]

Upadłość konsumencka po zmianach

Październik 1st, 2014|prawo upadłościowe|

Pragniemy poinformować, iż w dniu 19 września 2014 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nowelizację ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (www.orka.sejm.gov.pl), dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej tj. dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Jak wskazuje Ministerstwo [...]

Nowelizacja ustawy prawo upadłościowe i naprawcze korzystna dla konsumentów

Lipiec 1st, 2014|prawo upadłościowe|

26 czerwca br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Teraz projekt ustawy trafi do Senatu. Znowelizowane przepisy wejdą w życie po 3 miesiącach od dnia ich ogłoszenia. Nowe przepisy mają w znacznym stopniu ułatwić ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dzięki nowelizacji chronione będą już nie tylko interesy wierzycieli, ale również interesy dłużnika. Za niezwykle istotne [...]

Szkolenie