postępowanie egzekucyjne

Home/inne/postępowanie egzekucyjne

Kiedy ZUS może ustanowić hipotekę przymusową na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego małżonków

Październik 31st, 2014|postępowanie egzekucyjne, Warto wiedzieć|

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego – skład 7 sędziów - z dnia 10 października 2014 roku wydanej w sprawie o sygn. III CZP 28/14 decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalająca wysokość należności z tytułu składek może stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika oraz jego małżonka, lecz wyłącznie gdy została [...]

Natychmiastowa wykonalność wyroków wydanych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej

Październik 31st, 2014|postępowanie egzekucyjne, spory sądowe, Warto wiedzieć|

W dniu 14 października 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który został przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Jak donosi oficjalny komunikat, założeniem nowej ustawy jest, aby orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych wydane przez sądy innych państw członkowskich Unii Europejskiej, a [...]

Uprawnienia wierzyciela do zaskarżenia uchwały organu spółki w przypadku zajęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Czerwiec 13th, 2014|postępowanie egzekucyjne|

Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2013 roku, sygn. akt II CSK 588/12 Sąd Najwyższy przyjął, że wierzyciel który uzyskał zabezpieczenie przez zajęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada legitymację czynną do zaskarżenia uchwały organu tej spółki na podstawie art. 9102 § 1 KPC w przypadku gdy skutki prawne lub ekonomiczne podjętej przez spółkę uchwały [...]

Windykacja należności bez znajomości numeru PESEL dłużnika

Marzec 10th, 2014|postępowanie egzekucyjne, spory sądowe|

Od 7 lipca 2013 roku składając pozew musimy wskazać numer PESEL powoda (ewentualnie jego NIP lub KRS - w przypadku, gdy powód prowadzi działalność gospodarczą). Natomiast za wyjątkiem elektronicznego postępowania upominawczego, kiedy to składając pozew do e-sądu musimy wskazać zarówno numer PESEL (NIP lub KRS) powoda, jak i pozwanego, obowiązek ustalenia numeru PESEL (odpowiednio NIP [...]

Szkolenie