finanse

Home/finanse

Nowy Rok przyniesie zmiany w stawkach adwokackich i radcowskich

Listopad 14th, 2015|finanse, slider|

Już od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe stawki wynagrodzenia za prowadzenie spraw przez adwokatów i radców prawnych. Zmiany te są wynikiem podpisania przez ustępującego ministra sprawiedliwości Borysa Budkę czterech nowych rozporządzeń regulujących wysokość wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych. Do chwili obecnej kwestie stawek adwokatów i radców prawnych regulowały dwa rozporządzenia - w sprawie [...]

Projekt zmian w zakresie opodatkowania dywidend

Lipiec 24th, 2015|finanse, slider|

Zgodnie z najnowszymi zamierzeniami Ministerstwa Finansów, do przepisów ustawy o CIT zostanie wprowadzona klauzula ograniczająca możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego obejmującego dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zwolnienie od podatku dochodowego dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych reguluje obecnie art. 20 ust. 3 oraz art. [...]

Kary dla przedsiębiorców za brak informacji o cenach i powodach ich obniżenia

Kwiecień 17th, 2015|finanse, slider|

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyjaśnienia, w których wskazuje na jakich zasadach ustalane są wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 915, dalej jako: „Ustawa”). Jak wynika z przepisów powołanej Ustawy, maksymalna kara nałożona na przedsiębiorcę może wynosić nawet 20 [...]

Projekt ustawy dotyczący momentu wejścia w życie zasad CFC już w Sejmie

Październik 6th, 2014|finanse|

W artykule z dnia 16 września br. informowaliśmy Państwa o podpisaniu przez Prezydenta w tym dniu ustawy zmieniającej szereg ustaw podatkowych, w tym przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Doszło jednakże do opóźnienia publikacji ustawy zmieniającej w Dzienniku Ustaw, w wyniku którego ustawa ta została [...]

Nowe założenia regulujące rynek firm pożyczkowych

Czerwiec 18th, 2014|finanse, Warto wiedzieć|

W połowie maja br. Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu Ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów. Zmiany, które mają zostać wprowadzone przez projekt dotyczą głównie firm pożyczkowych. Zmiany obejmują ograniczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego z wyłączeniem odsetek do sumy, na którą składają się 25% [...]

Plany działań podatkowych na kolejne lata

Maj 13th, 2014|finanse|

W kwietniu 2014 r. Ministerstwo Finansów przygotowało dokument zawierający listę działań mających na celu zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów podatkowych i poprawienia efektywności administracji podatkowej. Dokument zawiera opis działań na lata 2014-17. Jednym z przewidzianych działań jest wprowadzenie nowej regulacji ułatwiającej ustalenie przychodu pracownika korzystającego z samochodu służbowego dla celów prywatnych. Zgodnie z założeniem wartość tego [...]

Szkolenie