w.czekaj

Home/Wojciech Czekaj

About Wojciech Czekaj

Wojciech Czekaj
w.czekaj@sadkowskiiwspolnicy.pl

Nowy Rok przyniesie zmiany w stawkach adwokackich i radcowskich

Listopad 14th, 2015|finanse, slider|

Już od 1 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe stawki wynagrodzenia za prowadzenie spraw przez adwokatów i radców prawnych. Zmiany te są wynikiem podpisania przez ustępującego ministra sprawiedliwości Borysa Budkę czterech nowych rozporządzeń regulujących wysokość wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych. Do chwili obecnej kwestie stawek adwokatów i radców prawnych regulowały dwa rozporządzenia - w sprawie [...]

Po zmianie prawo spadkowe korzystniejsze dla spadkobierców

Kwiecień 18th, 2015|spory sądowe|

W dniu 6 lutego 2015 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zmieniającą zasady odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Nowelizacja zmieni dotychczasowe przepisy, które dają spadkobiercom 6 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o tym, że są oni uprawnieni do spadku, na złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku, przyjęciu go z dobrodziejstwem [...]

Kary dla przedsiębiorców za brak informacji o cenach i powodach ich obniżenia

Kwiecień 17th, 2015|finanse, slider|

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił wyjaśnienia, w których wskazuje na jakich zasadach ustalane są wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 915, dalej jako: „Ustawa”). Jak wynika z przepisów powołanej Ustawy, maksymalna kara nałożona na przedsiębiorcę może wynosić nawet 20 [...]

Pełnomocnik zmarłego nie może działać przeciwko interesom spadkobierców

Luty 15th, 2015|spory sądowe|

W dniu 21 stycznia 2015 roku, Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt IV CSK 252/14 wydał postanowienie, z którego wynika, iż pełnomocnik umocowany tuż przed śmiercią mocodawcy nie będzie mógł wykonywać takich czynności, które naruszałyby interesy spadkobierców. W tym konkretnym przypadku chodziło o dokonanie darowizny całości spadku na rzecz innej osoby. Jak wynika ze [...]

Nowe uprawnienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Luty 15th, 2015|spory sądowe|

Dnia 18 stycznia 2015 r. w życie wejdą znowelizowane przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – nazwane „nowelą antymonopolową”. Dzięki tej nowelizacji Prezes UOKiK będzie miał prawo do ostrzegania konsumentów przed działalnością konkretnych przedsiębiorców, wobec których wszczęte zostało postępowanie i postawiony zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Ostrzeżenia te będą publikowane na bieżąco na oficjalnych [...]

Źle wypełnione recepty nie mogą być podstawą do żądania przez NFZ zwrotu kosztów leków refundowanych, jeżeli były one faktycznie potrzebne pacjentowi

Grudzień 1st, 2014|spory sądowe, Warto wiedzieć|

Dnia 14 listopada 2014 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt I CSK 633/13 uchylił wyrok Sądu Okręgowego, w którym zasądzono od lekarza kwotę około 60 tys. zł na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia, tytułem zwrotu kosztów refundacji leków, wykupionych na podstawie błędnie wypełnionych recept. W niniejszej sprawie powództwo przez NFZ zostało wytoczone przeciwko 90-letniemu [...]

Szkolenie