m.frackowiak

Home/Marcin Frąckowiak

About Marcin Frąckowiak

Marcin Frąckowiak, m.frackowiak@sadkowskiiwspolnicy.pl, Dział Prawa Pracy

Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego dotyczący klauzul o zakazie konkurencji

Maj 24th, 2015|prawo pracy|

W najnowszym orzeczeniu z dnia 11 lutego 2015 r. (sygn. I PK 123/14) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nowy pracodawca, który przejmuje zakład pracy wraz z zatrudnionymi w nim pracownikami, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji zawartymi z tymi pracownikami przez wcześniejszego pracodawcę. Nie zmienia tego nawet wpisanie takiej klauzuli do umowy o pracę. Sąd [...]

Zmiany w Kodeksie pracy w zakresie wstępnych badań lekarskich

Maj 10th, 2015|prawo pracy|

Nareszcie doczekaliśmy się ułatwień w procedurze kierowania na wstępne badania lekarskie. 1 kwietnia 2015 r. weszła bowiem w życie od dawna oczekiwana przez pracodawców nowelizacja zmieniająca treść art. 229 kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi zasadami badaniom wstępnym nie będą podlegać osoby, które zmieniają pracodawcę, ale przedstawią nowemu pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (tzn. uzyskane na podstawie [...]

Szkolenie